ННІВГП в м. Рівне запрошує всіх бажаючих на навчання

ННІВГП

Національний Університет Водного Господарства та Природокористування в місті Рівне, запрошує на навчання за такими спеціальностями:
Спеціальність 192 ''Будівництво та цивільна інженерія'':
Спеціалізація "Гідротехнічне будівництво"
Фахівці цієї спеціальності виконують проектування, будівництво, експлуатацію, ремонт і дослідження гідротехнічних споруд. Здатні виконувати такі професійні завдання: брати участь у розробці проектно-кошторисної документації, організовувати будівництво інженерних об'єктів гідротехнічного, водогосподарського та природоохоронного призначення.
Випускники працюють: в проектних, будівельних. експлуатаційних, управлінських, науково-дослідних організаціях та установах; в навчальних закладах водогосподарського профілю.

Спеціалізація "Гідромеліорація"
Інженери-гідротехніки беруть участь в проектуванні будівництва, експлуатації та дослідженні різноманітних споруд та систем пов'язаних з водою, в поліпшені забезпечення водними ресурсами населення і галузей економіки.
Випускники працюють в проектних будівельних, експлуатаційних організаціях, науково-дослідних установах водогосподарського профілю України, близького та далекого зарубіжжя.

Спеціалізація "Водогосподарське та природоохоронне будівництво"
Випускники спеціальності можуть виконувати професійні роботи: гідротехніка-дослідника, наукового співробітника, інженера-гідротехніка, інженера з використання водних ресурсів, інженера з відтворення природних екосистем, інженера з природокористування, інженера-проектувальника, інженера з меліорації, інженера з нагляду за будівництвом, інженера з проектно-кошторисної роботи, інженера будівельника.

Спеціалізація "Раціональне використання та охорона водних ресурсів"
Випускники спеціальності можуть виконувати професійні роботи: гідротехніка-дослідника, інженера з відтворення природних екосистем, інженера з використання водних ресурсів, інженера з охорони природних екосистем, інженера з природокористування, інженера з експлуатації та ремонту, інженера з охорони навколишнього середовища, інженера з техногенно-екологічної безпеки, інженера-дослідника, інженера з розрахунків і режимів у водному господарстві.

Спеціальність 145 "Гідроенергетиків а"
Спеціалізація "Гідроенергетика"
Експлуатація сучасних гідравлічних, теплових та атомних електростанцій, які спільно працюють в об'єднаних енергетичних системах, потребує фахівців високої кваліфікації і різнобічних знань та практичних умінь. Постійно розширюється будівництво насосних і гідроакумулюючих станцій. Насосні станції і установки входять до складу теплових і атомних електростанцій, виробництв хімічної і гірничої промисловості.
Фахівці спеціальності можуть працювати в проектних, будівельних, експлуатаційних, науково-дослідницьких організаціях.

Спеціальність 144 "Теплоенергетика"
Спеціалізація "Теплоенергетика"
Теплоенергетика сьогодні є одною з поширених галузей в Україні і світі, яка забезпечує не тільки виробництво електроенергії та побутового тепла, але й низку важливих технологічних процесів у найрізноманітніших галузях промисловості, транспорту, будівництві, сільському господарстві.
Фахівці спеціальності працюють у проектних та науково-дослідницьких організаціях, у галузі експлуатації, розробки, впровадження, монтажу, налагодження, технічного обслуговування, ремонту, модернізації теплоенергетичного обладнання.